SASAME

F-773 CAIRIO

HOOKS

SIZE

8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1/0, 2/0, 3/0